Hakkımızda


Avukatlık büromuz; özel hukuk, kamu hukuku ve idare hukuku alanlarında Türkiye’de ve uluslararası alanda hukuki hizmet vermektedir. Dava aşamasına gelmeden, önleyici (proaktif) tedbirler alarak, olası hak ve menfaat kayıplarının baştan önüne geçmek için hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, dava aşamasına gelmiş uyuşmazlıklarda ise güncel mevzuat ve uluslar arası düzenlemeleri de ta...

Devamını oku

Ticaret Hukuku


İste & İste Avukatlık Bürosu; şirket danışmanlıkları başta olmak üzere, Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralma, Hisse Devirleri, Sözleşmelerin Hazırlanması ve Düzeltilmesi, Deniz Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku alanla...


Devamını oku

Uzmanlık alanlarımız


Ticaret Hukuku

Şirket danışmanlıkları başta olmak üzere, Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralma, Hisse Devirle...

Devamını oku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku kapsamında, soruşturma ve kovuşturma aşamalarının tümünde, akademik titizliği de ön pland...

Devamını oku

Medeni Hukuk

Aile Hukuku'nu ilgilendiren boşanma, velayet, mal rejimi tasfiyesi, evlilik sözleşmeleri, babalık dav...

Devamını oku

Borçlar Hukuku

Özel hukuk alanına giren her türlü borç ilişkisi ile ilgili olmak üzere; trampa sözleşmesi, eser sözle...

Devamını oku

İdare Hukuku

İdarenin eylem ve işlemlerine karşı iptal ve tam yargı davalarının her aşamasında ve imar ile ilgili tü...

Devamını oku

Ulusal ve Uluslararası Tahkim

Alternatif bir uyuşmazlık çözümü olan tahkim Türkiye’de Türk Tahkim Hukuku ve Türkiye’nin imzalay...

Devamını oku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ve işveren hakları, çalışma koşulları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş akdinin feshi, işt...

Devamını oku

İcra ve İflas Hukuku

Alacaklının alacağını alması için yetkili organlara başvurulması, ilgili mevzuat doğrultusunda alacağın tahsili...

Devamını oku

Hukuki Arabuluculuk

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun ülkemizde yürürlüğe girmesi ile beraber pe...

Devamını oku